[TẶNG CHẬU] Khi mua chậu composite trồng sẵn kim ngân – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

[TẶNG CHẬU] Khi mua chậu composite trồng sẵn kim ngân


Kim ngân chân voi (cổ thụ) trồng chậu composite Timaru: 8.500.000đ

(Chỉ có 1 chậu như hình duy nhất)



Kim ngân chân voi (cổ thụ) trồng chậu composite Dongeal: 6.900.000đ

(Chỉ có 1 chậu như hình duy nhất)



Kim ngân chân voi (cổ thụ) trồng chậu composite Almelo: 8.500.000đ

(Chỉ có 1 chậu như hình duy nhất)




HÌNH CHẬU TẶNG