QUY ƯỚC VỀ KÍCH THƯỚC GỐC KIM NGÂN THẦN TÀI ANBER – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

QUY ƯỚC VỀ KÍCH THƯỚC GỐC KIM NGÂN THẦN TÀI ANBER


BẢNG QUY ƯỚC KÍCH THƯỚC CHU VI GỐC KIM NGÂN THẦN TÀI ANBER

KÝ HIỆU GỐCCHU VI GỐC (CM)
1X40-60cm
2X60-80cm
3X80-100cm
5X100-120cm
6X120-140cm
8X140-160cm