Chậu cây composite cao cấp trang trí ngân hàng – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây composite cao cấp trang trí ngân hàng

Anber cho thuê chậu cây cảnh trang trí ngân hàng.

Khác biệt: chậu cây Anber đẹp hơn, hiện đại hơn, có tính năng tự tưới thông minh. 

Giá thuê rất tốt, tương đương với chậu cây sứ hay xi măng.