TOP SẢN PHẨM TẬP TRUNG – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TOP SẢN PHẨM TẬP TRUNG

Cây Lan ý thái để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

400,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

800,000₫ 1,189,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,100,000₫ 2,999,000₫