TỔNG HỢP CHẬU TRỒNG HOA – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU TRỒNG HOA

Dạ yến thảo + Chậu giỏ treo tự tưới AWS Havana

600,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

800,000₫ 1,189,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

800,000₫ 1,189,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,109,000₫ 1,189,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

800,000₫ 1,189,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫