TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT + TỰ TƯỚI AWS

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫