TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT

Cây trầu bà cột + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,100,000₫ 2,999,000₫

Chậu cây Trầu bà cột 1476 Đen mờ

2,390,000₫