TỒNG HỢP CHẬU CÂY HIỆN CÒN - CÓ SẴN TẠI SHOWROOM ANBER – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỒNG HỢP CHẬU CÂY HIỆN CÒN - CÓ SẴN TẠI SHOWROOM ANBER

Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám kim loại mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

400,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

500,000₫

Cây Hạnh Phúc tán + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám Kim Loại Mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám kim loại mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây kim ngân củ để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

400,000₫

Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Lan ý để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

500,000₫

Cây Lan ý thái để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

400,000₫

Cây lưỡi hổ để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

500,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫

Cây trường sinh để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

400,000₫

Cây trường sinh để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

500,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫