TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS

[COMBO 3 CHẬU] Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

899,000₫ 1,189,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

899,000₫ 1,189,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,109,000₫ 1,189,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

899,000₫ 1,189,000₫