TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫