TỔNG HỢP CHẬU CÂY BÀNG SINGAPORE + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY BÀNG SINGAPORE + TỰ TƯỚI AWS

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Eros

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Gaia

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Tokyo

1,900,000₫ 2,999,000₫