TOÀN BỘ MẪU CHẬU CÂY – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TOÀN BỘ MẪU CHẬU CÂY

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây trầu bà nam mỹ (Monstera) + Chậu tự tưới AWS Berlin

3,500,000₫

Cây đế vương vàng + Chậu tự tưới AWS BERLIN

2,900,000₫

Cây đế vương vàng + Chậu tự tưới AWS EROS

2,900,000₫

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

[COMBO Hades] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,750,000₫ 2,447,000₫

[COMBO Venice] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,650,000₫ 2,247,000₫

[COMBO NESOI] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,980,000₫

Cây hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây Hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây ngũ gia bì + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây ngũ gia bì + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

800,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

550,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

600,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây hạnh phúc tán + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây Hạnh Phúc tán + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Dạ yến thảo + Chậu giỏ treo tự tưới AWS Havana

600,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫

Cây trường sinh để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

600,000₫

Cây lưỡi hổ để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

600,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫

Cây Lan ý để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

600,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,200,000₫

Cây trường sinh để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

550,000₫

Hoa sen đỏ Nhật + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

5,690,000₫