Mẫu chậu cây trang trí phòng ngủ căn hộ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Mẫu chậu cây trang trí phòng ngủ

Cây kim tiền (kim phát tài) + Chậu tự tưới AWS GAIA

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Tokyo

1,900,000₫ 2,999,000₫