Đế bánh xe di chuyển chậu GPP (Chịu tải 250kg) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Đế bánh xe di chuyển chậu MDF (Chịu tải 250kg)