Combo chậu cây tự tưới kết hợp kệ đôn gỗ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Combo chậu cây tự tưới kết hợp kệ đôn gỗ

[COMBO Hades] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,750,000₫ 2,447,000₫

[COMBO NESOI] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,550,000₫ 2,147,000₫

[COMBO Venice] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,650,000₫ 2,247,000₫