Chậu kim ngân trung – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu kim ngân trung

ĐẶT TRƯỚC [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite Franoma Topeka

8,900,000₫