Chậu composite trồng trúc bách hợp – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây trồng trúc bách hợp chậu tự tưới - chậu composite

Cây trúc bách hợp + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫