Chậu composite trồng trầu bà monstera (trầu bà lá xẻ) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng trầu bà monstera (trầu bà lá xẻ)

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫