Chậu composite trồng ngũ gia bì – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây ngũ gia bì + Chậu tự tưới AWS Eros

1,900,000₫ 2,999,000₫