Chậu composite trồng lưỡi hổ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

699,000₫