Chậu composite trồng lưỡi hổ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,900,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây lưỡi hổ để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

600,000₫