Chậu composite trồng lan ý – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY LAN Ý

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Eros

1,900,000₫ 2,999,000₫

Cây lan ý + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫