Chậu composite trồng kim ngân nhỏ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng kim ngân nhỏ

Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫