Chậu composite trồng cây kim phát tài (kim tiền) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng cây kim phát tài (kim tiền)

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫