Chậu composite trồng cây giữ tiền – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng cây giữ tiền

Cây Bạch mã hoàng tử xen cây giữ tiền + Chậu composite cao cấp Anber 5001 (Đen mờ)

2,900,000₫ 3,990,000₫