Chậu composite sơn mờ trồng sung bonsai có quả – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn mờ trồng sung bonsai có quả

Cây Sung bonsai + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám kim loại mờ)

16,000,000₫