Chậu composite sơn mờ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn mờ

Cau Hawai + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám kim loại mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử xen cây giữ tiền + Chậu composite cao cấp Anber 5001 (Đen mờ)

2,900,000₫ 3,990,000₫

Cây Đế vương đỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,500,000₫ 1,999,000₫

Cây Hạnh Phúc tán + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám Kim Loại Mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Chậu cây Trầu bà cột 1476 Đen mờ

2,390,000₫