Chậu composite hình vuông – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite vuông trồng sẵn cây

Cây Đế vương đỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,500,000₫ 1,999,000₫

Cau Hawai + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Chậu cây Trầu bà cột 1476 Đen mờ

2,390,000₫