Chậu cây tự tưới trầu bà Monstera – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây tự tưới trầu bà Monstera - chậu composite

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫