Chậu cây tự tưới trầu bà Monstera – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây tự tưới trầu bà Monstera - chậu composite

Cây trầu bà Monstera + Chậu composite cao cấp Anber SE8889 (Trắng mờ)

3,999,000₫

Cây trầu bà Monstera để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

899,000₫ 999,000₫

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫