Chậu cây trang trí trong nhà – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây trang trí trong nhà

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Đại phú gia + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

ĐẶT TRƯỚC [+Tự tưới hẹn giờ ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite cao cấp Anber 3399

11,999,000₫

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫

Cây phát tài gốc (thiết mộc lan) + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

4,999,000₫

Cây lưỡi hổ để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

699,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

ĐẶT TRƯƠC [+Tự tưới hẹn giờ ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 3399

6,999,000₫

[CÒN 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite cao cấp Anber 3399

12,999,000₫ 16,000,000₫

[CÒN 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite cao cấp ALMELO

9,000,000₫ 12,999,000₫

ĐẶT TRƯỚC [+Tự tưới hẹn giờ ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite cao cấp Anber 3399

12,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Đế Vương Đỏ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,499,000₫ 2,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây kim ngân củ 3XL để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

899,000₫

Cây kim ngân bính để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

599,000₫

Cây kim ngân củ để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

599,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1391

2,990,000₫

Cây trầu bà Monstera + Chậu composite cao cấp Anber SE8889 (Trắng mờ)

3,999,000₫

Chậu cây Trầu bà cột 1476 Đen mờ

2,390,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ)

3,490,000₫

Cây Đế vương đỏ + Chậu composite 1025 (Trắng bóng)

2,390,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử xen cây giữ tiền + Chậu composite cao cấp Anber 5001 (Đen mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,999,000₫ 3,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây trầu bà cột + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,999,000₫ 3,999,000₫

Phát tài núi lớn xen trầu bà thái + Chậu composite cao cấp Anber 1021 (Xám kim loại bóng - W45xH71cm)

5,990,000₫