Chậu cây trang trí trong nhà – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây trang trí trong nhà

[Giao và trồng tại nhà] Cây trầu bà leo cột

900,000₫

Cây trầu bà nam mỹ (Monstera) + Chậu tự tưới AWS Tokyo

3,500,000₫

Cây trầu bà nam mỹ (Monstera) + Chậu tự tưới AWS Berlin

3,500,000₫

Cây đế vương vàng + Chậu tự tưới AWS BERLIN

2,900,000₫

Cây kim tiền (kim phát tài) + Chậu tự tưới AWS GAIA

2,900,000₫

Cây đế vương vàng + Chậu tự tưới AWS GAIA

2,900,000₫

Cây đế vương vàng + Chậu tự tưới AWS EROS

2,900,000₫

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây đế vương + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,900,000₫

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây hạnh phúc bonsai + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây Hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,900,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

800,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

550,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

600,000₫

Cây hạnh phúc tán + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite Topeka Germany

11,200,000₫

Cây hạnh phúc tán + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,900,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,900,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,900,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây Hạnh Phúc tán + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,900,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

2,900,000₫

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫

Cây lưỡi hổ để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

600,000₫

Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp TOPEKA 57

7,900,000₫

Cây kim ngân củ 3XL để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

800,000₫

Cây kim ngân củ để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

550,000₫