Chậu cây trang trí ngoài trời – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây trang trí ngoài trời

Cây hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc bonsai + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây Hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc 1 thân + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

899,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

599,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

699,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

[COMBO 3 CHẬU] Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Dạ yến thảo + Chậu giỏ treo tự tưới AWS Havana

499,000₫ 599,000₫

Cây bàng singapore + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,109,000₫ 1,189,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây trúc bách hợp + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

899,000₫ 1,189,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

899,000₫ 1,189,000₫

Hoa sen đỏ + Chậu composite cao cấp Anber 3399

4,990,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

899,000₫ 1,189,000₫

Cây cau nhật + Chậu composite cao cấp Anber 3399

4,990,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,999,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Hoa sen đỏ Nhật + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

4,990,000₫

Cây bàng singapore + Chậu composite cao cấp Anber 3399

7,499,000₫

Hoa sen Quan Âm + Chậu composite cao cấp Anber 1083 - Trắng bóng

1,990,000₫ 3,990,000₫

Cây lộc vừng bonsai cánh phượng + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám ánh bạc)

10,000,000₫

[NEW] Hoa sen + Chậu composite cao cấp Anber 1391 - Đen bóng

2,190,000₫ 2,990,000₫

SALE Hoa sen Quan Âm + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

3,990,000₫ 4,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Hạnh Phúc + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám Kim Loại Mờ)

2,999,000₫ 3,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

2,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây Sung bonsai + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám kim loại mờ)

16,000,000₫