Chậu composite trồng kim ngân phúc lộc thọ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây kim ngân Phúc Lộc Thọ - Chậu cây trang trí phong thủy

Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫