Chậu composite trồng kim ngân – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây kim ngân trang trí phong thủy

Cây Kim ngân bính + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám kim loại mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫