Chậu cây kim ngân để bàn – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây kim ngân để bàn

Cây kim ngân củ 3XL để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

899,000₫

Cây kim ngân củ để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

599,000₫