CHẬU CÂY KIM NGÂN BÍNH TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

CHẬU CÂY KIM NGÂN BÍNH TỰ TƯỚI AWS

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Eros

2,100,000₫ 2,999,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám kim loại mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫