Chậu cây composite hàng hiếm – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây composite hàng hiếm

Cây bàng singapore + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Hạnh Phúc tán + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám Kim Loại Mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Sung bonsai + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám kim loại mờ)

16,000,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫