Chậu cây composite 1133 – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây composite 1133

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám kim loại mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Hạnh Phúc tán + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám Kim Loại Mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite tự tưới AWS 1133 (Xám kim loại mờ)

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,500,000₫ 3,999,000₫