Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Đen mờ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Đen mờ

Cau Hawai + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử xen cây giữ tiền + Chậu composite cao cấp Anber 5001 (Đen mờ)

2,900,000₫ 3,990,000₫

Cây Đế vương đỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,500,000₫ 1,999,000₫

Chậu cây Trầu bà cột 1476 Đen mờ

2,390,000₫