Các loại chậu cây hoa treo – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Các loại chậu cây hoa treo

Dạ yến thảo + Chậu giỏ treo tự tưới AWS Havana

600,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

800,000₫ 1,189,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

800,000₫ 1,189,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

800,000₫ 1,189,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

600,000₫