Tất cả sản phẩm – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Tất cả sản phẩm

[COMBO Hades] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

2,249,000₫

[COMBO Venice] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,990,000₫

[COMBO] Đôn gỗ 3 chân + Chậu cây tự tưới aws HADES

1,099,000₫

[COMBO NESOI] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,900,000₫

Cây hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc bonsai + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây Hạnh phúc 2 tầng + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc 1 thân + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây Ngũ gia bì + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây ngũ gia bì + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây ngũ gia bì + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hương thảo + Chậu tự tưới AWS VENICE

699,000₫

Sen đô la + Chậu tự tưới AWS VENICE

699,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS HADES

899,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

599,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS VENICE

699,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây lan ý + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

[COMBO 3 CHẬU] Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

VIÊN ĐẤT NUNG (SỎI NHẸ) SFARM

50,000₫

Đất sạch hữu cơ Sfarm chuyên dùng cho hoa cây kiểng

78,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Eros

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫