Chậu cây tự tưới cao cấp Anber – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

ĐANG BÁN CHẠY

[COMBO Hades] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

2,249,000₫
Đặt mua từ 2 combo trở lên - Hệ thống sẽ tự đông giảm giá còn 2.049.000/comboVị trí đặt: nơi...

[COMBO NESOI] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,900,000₫
Đặt mua từ 2 combo trở lên - Hệ thống sẽ tự đông giảm giá còn 1.800.000/comboVị trí đặt: nơi...

[COMBO Venice] Kệ gỗ 3 tầng + 3 chậu cây tự tưới AWS

1,990,000₫
Đặt mua từ 2 combo trở lên - Hệ thống sẽ tự đông giảm giá còn 1.890.000/comboVị trí đặt: nơi...

[COMBO] Đôn gỗ 3 chân + Chậu cây tự tưới aws HADES

1,099,000₫
Combo gồm: 1 đôn gỗ 3 chân + 1 chậu cây tự tưới trồng sẵn aws HADES (tùy chọn loại...